Průběžný stav v roce 2012 - 2013

Zde jsou prezentovány aktuální fotogafie s textem v posloupnosti podle časového postupu na staveništi. Můžeme tomu říkat síťový graf stavby se všemi klíčovými uzly.