Průběžný stav rok 2014

Stavba se dostává do fáze, kdy je možné tvořit střídavě na různých místech kolejiště, pracovat chvíli na elektroinstalaci, pak přejít zase ke krajině a patinaci. Prostě lze práce na stavbě vystřídat tak, aby nenastala případná znuděnost z jednotvárnosti. Zároveň - a to je důležité - stav trati umožňuje provádět předváděcí jízdy pro návštěvy a jindy zase uspokojovací jízdy pro stavitele. Škoda, že rok už nemá 12 měsíců, týden má jen tři dny a hodina není 60 minut...

 

Fotodokumentace: viz oddíl Fotogalerie.