Stavba kolejiště-část 2

V této části jsou již všechny rámy a podloží dokončeny. Začíná zajímavější fáze. Kolem tratí se již trochu zazelenalo, začínám tvořit krajinu a započaly první elektroinstalační práce. Dvoukolejka byla provizorně zprovozněna, aby bylo možné trochu si zajezdit.

Podrobněji jsou jednotlivé fáze rozepsány - viz menu.