Stavba kolejiště - část 1

Základní deska - rámy

Po dokončení stavebních prací v "depu" - neboli "mašinkárně" začalo pro mne období truhlaření.

Protože rád pracuji se dřevem, rozhodl jsem se vyrobit celou konstrukci rámů na bázi těchto materiálů. Nosný rošt je zhotoven ze smrkových profilů 100/18 mm a vrchní deska je z truhlářské překližky tl. 8 mm. Konstrukce rámů je vynesena na svislé kovové nožky s rektifikačními šrouby k doladění nivelety. Kolejiště je na domácí poměry dosti rozsáhlé, takže jsem jej poskládal s celkem šesti segmentů, navzájem spojeným na kolíčky a zafixované šrouby M10.  Jednotlivé segmenty jsou vyztuženy žebrováním v příčném i podélném směru. Tímto způsobem byl zespodu vytvořen rastr o rozměrech cca 60/60 cm. Důvodem nebyla jenom požadovaná tuhost, ale rovněž snaha o odstranění případných rezonancí vrchní překližkové desky. Segmenty stojí na kovových nožkách s rektifikačními šrouby v plastových nožkách. Výška osazení základní nivelety je 95 cm od podlahy.                                                                                                                                 

 Podloží  

 Jako podloží jsem zvolil karimatku tl.6 mm. Pořizoval jsem karimatky postupně tak, jak stavba postupovala. Nakonec jsem zpracoval tolik kusů, jako kdyby mělo jít o vybavení nějaké početné vysokohorské expedice. Volba tohoto materiálu se ukázala jako velmi výhodná hned z několika důvodů:

- do karimatky lze později pouhým nožem odlamovákem dělat zářezy libovolných rozměrů a tvarů, je možné povrch jenom proříznout a zatlačit do něj některé části  elektroinstalace (dráty, kabely), aniž by se muselo složitě vést trasy spodem desky.   

- karimatka významným dílem přispěla ke snížení hlučnosti - dunění - konstrukce při jízdě vlaku.

- karimatka byla použita také jako podloží při tvorbě železničního svršku. Je možno ji jednoduše tvarovat nožem a ani vytvoření oblouku není problémem.

Kolejivo

Použil jsem flexibilní kolejivo Peco code 100 a výhybky Peco s největšími poloměry. Výhybky jsou osazeny originálními přestavníky Peco (černé s větším odběrem), včetně (převážně) dvojitého mikrospínače k napájení srdcovek a hlášení polohy jazyků.