Strojvedoucí bude mít co vysvětlovat.

Strojvedoucí bude mít co vysvětlovat.