Hlavní nádraží N1 je osmikolejné. Zprovoznil jsem zatím jen 2 koleje.

Hlavní nádraží N1 je osmikolejné. Zprovoznil jsem zatím jen 2 koleje.