Zkušební jízdy na levém zhlaví N1.

Zkušební jízdy na levém zhlaví N1.