výroba ovládacího pultu

Protože jsem absolutně konzervativní modelář a stavím ve III. epoše, trvám na tom, že moje kolejiště bude ovládáno tradičním způsobem. Tedy z ovládacího pultu s vyznačením tvaru.
Vrchní desku jsem zhotovil fotografickou cestou.
 
Postupoval jsem takto:
 
1) Nakreslil jsem svůj panel v AutoCADU se všemi zamýšlenými detaily a popisy. Tento výkres jsem následně převedl do formátu bmp jako fotografii a tuto nechal  vytisknout na hliníkovou desku tloušťky 3mm.
V desce už byly vyznačeny polohy budoucích mechanických ovládacích prvků.
 
2) V místech vyznačených ovládacích prvků jsem vyvrtal otvory potřebných průměrů a osadil vypínače, spínače, přepínače, tlačítka. Později ještě přidám ledky, které budou signalizovat obsazenost kolejí a rovněž nakreslená návěstidla budou svítit.
 
3) Tato hliníková deska se osadí do dřevěného rámečku z latí 55/10 mm.
 
4) A následně dojde na největší piplačku: vše zespodu prodrátovat... Ale to až příště.