Stavba nástupiště:

Rozhodl jsem se, že si postavím 2 nástupiště do hlavního nádraží. Zatím jenom rozměřuji a vychází mi délka 220 cm, což by mělo pohodlně stačit na splnění "snu o rychlíku". To znamená zastavení Brejlovce, nebo Němky s pěti až šesti Y. Použiji dřevěné latě, hrany udělám z plastových profilů a pochůzí vrstvy zkombinuji z posypů a imitace dlažeb. No, ještě se uvidí... Naproti nádražní budově se umístí schodiště do podchodu, to se částečně zastropí a nad podchodem si představuji realizaci bufetu s párky a teplým pivem. 

Změna technologie při tvorbě nástupiště:

Zhotovil jsem první prototyp dlážděného nástupiště - včetně podchodu. Tento prvek se samozřejmě bude dále vyvíjet, patinovat zastřešovat a osazovat oživujícími prvky. V šuplíku mám pro tento účel připravenu partu důchodců na lavičkách.

Nakonec jsem realizoval dlažbu nejvěrněji a zároveň nejpracněji... Spáry v teracu jsou vyřezávané ručně nožíkem, potom do takto vzniklých drážek byla vetřena "špína". Tím došlo ke zvýraznění plasticity dlažby. Stejným postupem byly zvýrazěny okrajové kvádry v členění 13-14 mm (ve skutečnosti po 120-150 cm). Dlažba bude má rozměr 4/4 mm, což odpovídá skutečnému rozměru 350/350 mm.

Povrchová úprava nástupiště dlažbou byla provedena vyřezáním spar nožíkem a následnou patinací s naznačením obligátní špíny. To tedy byla piplačka!